Kontakt

Kontor adresse: Vestervang nr. 8, lej. 811, 8000 Århus C.

Kontoret har ikke fast kontortid, men der kan altid aftales tid med formand eller ejendomsassistenten

E-mail: kontor@vestervang-1-8.dk
E-mail til kontoret går automatisk til bestyrelsen og ejendomsassistenten

Ejendomsassistent og driftsansvarlig

Ivan Pedersen

Ved akut behov kan ejendomsassistenten kontaktes hele døgnet (dog ikke svar pligtig)

Kontakt til ejendomsassistenten bør i videst muligt omfang, af hensyn til udførelse af
det daglige arbejde, ske på hverdage mellem kl. 08.00 og 09.00

Tlf.
E-mail

Ejerforeningens bestyrelse

1490566061

Brit Korsgaard

Formand

peter torp 4-3

Peter Torp

Næstformand

60 15 09 84

p@torp.pro

1490566061

Per Højmark

Bestyrelsesmedlem

Ann-Britt 4-3

Ann-Britt Wetche

Bestyrelsesmedlem

Casper 1

Casper Meldgaard

Bestyrelsesmedlem