Affaldshåndtering

Affald skal sorteres efter Kredsløbs udstukne retningslinjer.

Foranlediget af løbende ændringer fra Kredsløb og forekommende uhensigtsmæssig placering af affald på området, er det påkrævet med revidering, og en kraftig opfordring til, at der ikke henstilles storskrald på afhentningspladsen udenfor det fastlagte ugentlige tidsrum. Ligeledes at der ikke henstilles storskrald andre steder på området eller i affaldsrummene. Store papkasser og flamingo emballage må opbevares i egen lokalitet til tidspunktet for afhentning.

Vores område må helst ikke blive en stor affaldsplads, og ejendomsassistenten skal ikke bruge tid på at fjerne affald, og har ikke plads til at opbevare papkasser og lign.

Sådan skal de forskellige typer affald håndteres

Madaffald
Kuber mærket Madaffald placeret ved muren mod parkeringspladserne

Skal i pose lukket med knude

Restaffald
Kommes i affaldsskakt i plastikposer lukket med knude

Plast

Kuber mærket Plast placeret ved muren mod parkeringspladserne

Skal være tømt og skrabet

Mad-& drikkekartoner

Kuber mærket Mad-& drikkekartoner placeret ved muren mod parkeringspladserne

Skal tømmes og trykkes fladt samt være rent og tørt

Papir & pap
Kuber mærket Papir & Pap placeret ved muren mod parkeringspladserne

Æggebakker skal være klippet i stykker eller trykket fladt

OBS! Større papkasser og flyttekasser skal til storskrald

Tekstilaffald

Kuber mærket Tekstilaffald placeret ved muren mod parkeringspladserne

Tekstilaffald kommes i lukkede poser

Glas & metal 
Kuber mærket Glas & Metal placeret ved muren mod parkeringspladserne

Flasker, glas, hårde plastikdunke og metaldåser skal være skyllede.
Der må ikke kommes blød plast i kuberne – herunder plastikposer

Farligt affald/specielt miljøaffald:

Småt elektronik (barbermaskiner, brødristere, mobiltelefoner, kaffemaskiner, elektronik legetøj, småt I.T. udstyr etc.)
Batterier
Spraydåser og kemikalieflasker

Maling, lak & limrester
Elsparepære/LED og lysstofrør

Specielt sorteringssystem i affaldsrummene med adgang via trapper ved nr. 7 & 8

Storskrald
På parkeringsplads nr. 8 ½ vestlig side – yderste P-bås
STORSKALD MÅ IKKE STILLES ANDRE STEDER PÅ OMRÅDET. HELLER IKKE I AFFALDSRUMMENE

Inkluderer større papkasser og flyttekasser 

Må kun stilles ud i følgende tidsrum:
Onsdage kl. 12 til 24.

Parkeringsbåsen er afmærket med et tidsafgrænset parkeringsforbudsskilt

Haveaffald
Bag vest muren på den særlige plads til haveaffald.
Affald der bæres til pladsen i poser skal tømmes, og poserne kommes i affaldsstativ på pladsen.
Eller i trailer, som i korte perioder eller efter aftale, stilles på arealet mellem husene ved et af bedene

Bygningsaffald inkl. stort inventar
Skal fjernes af håndværkere/leverandører eller ejeren selv

Generelt omfatter det også hårde hvidevarer. I enkelte tilfælde kan sådanne stilles til storskrald, dog kun efter aftale med ejendomsassistenten